TỔ YẾN SƠ CHẾ

Tổ yến sơ chế B (trong lượng 100gr)

3,700,000 ₫

Từ tổ yến thô được Yến Sào Việt tuyển chọn kỹ lưỡng, làm sạch thủ công bằng nước tinh khiết loại bỏ lông và tạp chất, sau đó được sấy khô và tạo hình lại giống tổ thô ban đầu. Trong quá trình nhặt lông sẽ phân ra loại sợi yến dài nguyên sợi và sợi yến ngắn đứt gãy để khi tạo hình tổ xếp các sợi yến vào khuân tạo hình cánh sen.Tổ yến sau khi làm sạch vẫn đảm bảo yến sào nguyên chất, giá trị dinh dưỡng nguyên vẹn.

Mua hàng

Tổ yến sơ chế A (trong lương 100gr)

4,000,000 ₫

Từ tổ yến thô tiêu chuẩn cao cấp được Yến Sào Việt tuyển chọn kỹ lưỡng, làm sạch thủ công bằng nước tinh khiết loại bỏ lông và tạp chất, sau đó được sấy khô và tạo hình lại giống tổ thô ban đầu. Trong quá trình nhặt lông sẽ phân ra loại sợi yến dài nguyên sợi và sợi yến ngắn đứt gãy để khi tạo hình tổ xếp các sợi yến vào khuân tạo hình cánh sen.Tổ yến sau khi làm sạch vẫn đảm bảo yến sào nguyên chất, giá trị dinh dưỡng nguyên vẹn.

Mua hàng