TỔ YẾN THÔ

Tổ yến thô B (trong lượng 100gr)

3,300,000 ₫

Màu trắng nguyên thủy, tổ nhiều lông, bề mặt tổ lồi lõm, tổ góc . Nguyên vẹn chân tổ yến và bụng tổ yến

Mua hàng

Tổ yến thô A

5,600,000 ₫

Màu trắng nguyên thủy, tổ ít bụng, chủ yếu lông bề mặt tổ yến. Nguyên vẹn chân tổ yến và bụng tổ yến

Mua hàng

Tổ yến thô đặc biệt (trong lượng 100gr)

3,800,000 ₫

 

Màu trắng nguyên thủy, rất ít lông, tổ mỏng ít bụng, chủ yếu lông bề mặt tổ yến. Nguyên vẹ chân tổ yến và bụng tổ yến

 

 

Mua hàng